Nieuwsbrief
Diversiteit & Inclusiviteit

Nummer 6, maart 2018

LU Pride: ‘Fijn dat er een club is waar je je niet anders voelt’
Vijftig jaar geleden richtte een groep studenten de Leidse Studentenwerkgroep Homoseksualiteit op. Tegenwoordig kunnen studenten en medewerkers terecht bij Leiden University Pride en het LGBTQ+ Core Network.

Lees meer
 
 
 
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en initiatieven die binnen onze universiteit plaatsvinden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Heeft u ook nieuws? Laat het ons weten via diversiteit@leidenuniv.nl
 
 
Column Diversity Officer Isabel Hoving

En, schiet het al een beetje op, met dat diversiteitsbeleid?

Prima vraag natuurlijk, fijn ook, ik ben oprecht blij als jullie hem stellen... maar het is onmogelijk om er een goed antwoord op te geven. Na ruim vier jaar kun je in elk geval wel zeggen dat er fikse vooruitgang is geboekt. Te veel om op te noemen.

Lees meer
 
 
Hoe studenten 50 jaar geleden de Leidse homobeweging ontketenden

Vier studenten richtten op de dies natalis van 1968 de Leidse Studentenwerkgroep Homoseksualiteit op. Het zou het startsein worden voor de homobeweging in Leiden die nu 50 jaar bestaat. Wat is er bereikt en hoe staat het nu met de emancipatie?

Lees meer
 
 
Lezingen over diversiteit en inclusie

Het Diversity Office organiseert dit jaar in samenwerking met de faculteiten een lezingenreeks over diversiteit en inclusie. Onze eerste lezing, Inclusive Leadership: how to maximise diverse talent, is op 13 maart in Gebouw Wijnhaven in Den Haag. We hebben internationale sprekers uitgenodigd om hun ideeën met ons te delen over leiderschap en het creëren van een inclusieve organisatie. Hoe kunnen we de diverse talenten maximaliseren?.

 
 
Universiteit ondertekent intentieverklaring voor inclusiever onderwijs

De Universiteit Leiden, VU Amsterdam en NHL Stenden Hogeschool ondertekenden op 25 januari een intentieverklaring voor inclusiever onderwijs. De onderwijsinstellingen willen de uitvoering bevorderen van het VN Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap.

Lees meer
 
 
Kom vrouwennetwerk Sophia versterken

Sophia - het vrouwennetwerk van de Universiteit Leiden - heeft in het najaar een vliegende start gemaakt. We willen nu ons bestuur uitbreiden. Op dit moment bestaat dit bestuur uit een kerngroep van alleen maar hoogleraren. Wij willen UDs, UHDs, Post-docs en promovendi een plaats geven in het bestuur. Verander de Universiteit Leiden, meld je aan via sophia@leidenuniv.nl. Laat je stem horen.

 
 
Diversity Office nu op Facebook

Het Diversity Office van de Universiteit Leiden heeft sinds kort een eigen Facebookpagina. Hier delen we activiteiten, ideeën en initiatieven. Like en volg ons en deel je ideeën en activiteiten met iedereen.

 
 
Verschillende netwerken gestart

Verschillende netwerken zijn opgericht om na te denken over hoe we onze universiteit inclusiever kunnen maken voor alle medewerkers en studenten. Sophia Women's Network voor vrouwelijke wetenschappers werd vorig jaar gelanceerd en een LHBT+ netwerk voor medewerkers en studenten zag ook het licht in 2017. Netwerken voor biculturele/internationale medewerkers en medewerkers en studenten met een functiebeperking zijn in de opstartfase. Voor meer informatie mail naar diversiteit@leidenuniv.nl.

 
 
 
 
Agenda
 
6 maart Workshop De witte vertrouwenspersoon
8 maart Annie Romein-Verschoor lezing
8 maart Lezing Succesvolle vrouwen over hun carričre
9 maart Interculturele communicatie voor studieadviseurs
10 maart LHBTI-verkiezingsdebat in Leiden
13 maart Lezing Inclusive Leadership How to maximise diverse talent
15 maart Lunchlezing Sophia Women's Network
20 maart Cursus Interculturele communicatie
 
 
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen