De Houding

De juiste houding om achter een beeldscherm te zitten is hier schematisch afgebeeld.

  1. De afstand van de ogen tot het beeldscherm ligt in de range van 30 t/m 70 cm.

  2. De hoek tussen de bovenarm en onderarm moet 90 graden of meer zijn.

  3. De hoek tussen het bovenbeen en het onderbeen moet eveneens 90 graden of meer zijn.

Wanneer de ledematen te zeer gebogen zijn, worden de bloedvaten afgekneld, wat op den duur spataderen veroorzaakt.