NB Deze voorlichtingspagina's zijn gericht op werknemers die beroepshalve beeldschermwerk (moeten) verrichten. Dit betekent niet dat andere groepen er geen voordeel mee kunnen doen. Wat met name in het oog dient te worden gehouden is dat voor niet-werknemers de hier genoemde Arbo richtlijnen (nog) niet gelden, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Introductie

Door het voortschrijdend gebruik van computers voor allerhande (administratieve) taken komen steeds meer mensen via hun werk in aanraking met beeldschermen.

Het gebruik van een computer in het dagelijkse werk betekent in de praktijk echter meer dan een doos met inhoud aanschaffen, deze vervolgens op een leeg bureau opstellen en dan maar aan de slag!

Al snel kom je erachter dat beeldschermwerk eisen stelt aan:
  • de ruimte waarin je werkt,

  • het kantoormeubilair waaraan je werkt,

  • de apparatuur waarmee je werkt.

  • de organisatie/aard van het werk.