Tips en regels voor werkplek, studie en thuis

Regels voor de werkplek

Eerder werd al vermeld dat de Arbowet de werkgever verplicht om er voor te zorgen dat het met het werk en de werkplek van de werknemer in orde is. De volgende punten kun je als een checklist gebruiken:

  • Het werk moet voldoende gevarieerd en uitdagend zijn en je moet er invloed op kunnen uitoefenen. Je mag voor het werk niet langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm werken.

  • Het scherm moet instelbaar en goed leesbaar zijn en niet spiegelen.

  • Zonodig moet vooraf de gezichtscherpte van de werknemer worden gecontroleerd. Soms is een speciale bril nodig.

  • Het toetsenbord dient prettig te werken.

  • De werkplek dient qua meubilair en verlichting instelbaar te zijn en het omgevingsgeluid mag niet storen.

Tips voor studie, thuis (en later)

Op eenvoudige wijze kun je ervoor zorgen dat het werken met een computer ook op de lange duur een aangename bezigheid blijft.

  • Neem bij langdurig beeldschermwerk elk uur even (10 min.) pauze, loop even of schud de spieren even los.

  • Zet zonodig de monitor hoger door er een boek onder te leggen.

  • Zorg indien nodig voor een voetensteun. Een standaard om de over te typen tekst op te zetten kan het werk aanzienlijk veraangenamen.

  • Zorg ervoor dat je geen reflecties van lampen in de monitor ziet.

  • Contactlensdragers hebben de neiging om minder te gaan knipperen tijdens beeldschermwerk: dit leidt tot de droge, branderige ogen. Dus meer knipperen!