Toegepaste Statistiek

Onder redactie van:
J.H.I. van de Bercken, J. Hoogeweij, J.J. Hox
T.H.I. van der Net, A.A.J. van Peet, L.W.C. Tavecchio
C.J. Verduin, M.J.M. Voeten, G.L.H. van den Wittenboer

Wolters-Noordhoff

A.A.J. van Peet, G.L.H van den Witteboer, J.J. Hox A.A.J. van Peet, G.L.H van den Witteboer, J.J. Hox
Bij de toepassing van statistische technieken in sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt steeds meer als vanzelfsprekend de computer ingeschakeld. In de serie 'Toegepaste Statistiek' wordt hierbij aangesloten, doordat de statistische techniken worden gepresenteerd met nadruk op begrip van het achterliggende model, de keuze van de optimale techniek en de correcte interpretatie. De nadruk ligt niet op berekeningen en rekenschema's; uitgangspunt is immers dat daarvoor de computer bij uitstek geschikt is.

De op elkaar aansluitende delen Beschrijvende technieken en Inductieve technieken in deze reeks zijn bedoeld als leerboek statistiek voor studenten sociale wetenschappen. Beide delen gaan daarbij uit van lezers die met name geintersseerd zijn in de toepassing van statistiek en die daarbij een modern statistisch pakket zoals SPSS tot hun beschikking hebben. Dergelijke statistische pakketen worden steeds uitgebreider en bieden de onderzoekers steeds meer nieuwe keuzemogelijkheden. Een belangrijk doel van het boek is dan ook de lezer te laten kennismaken met deze nieuwe mogelijkheden en een handreiking te bieden bij het maken van keuzes bij de statistische analyse.