Terug naar de homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Pak gepieker aan!
Leer je Piekeren aanpakken en aandacht bij het examen houden:

Spanning hoort bij een tentamen en zal nauwelijks het resultaat be´nvloeden. Maar gepieker kan een negatieve invloed op prestaties hebben. Een student die bijvoorbeeld op het tentamen denkt dat 'het toch niet lukt en dat dit tentamen een onvoldoende zal opleveren en dat er daardoor te weinig studiepunten zullen zijn' heeft minder aandacht voor het tentamen. De aandacht verschuift van de taak naar de persoon en dat hindert bij het nadenken. Gebruik zonodig technieken om de aandacht bij het tentamen te houden. Pieker zonodig op een ander moment.
Gebruik Slogans
Slogans kunnen worden gebruikt om de aandacht bij de taak te houden door:
  • aanwijzingen te geven ('Let op de vraag', 'Neem de noodzakelijk tijd om na te denken', 'Ga door met de volgende vraag')
  • aan te moedigen ('Je hebt je goed voorbereid', 'Nog een uur er stevig tegen aan', 'De oude tentamens gingen goed').
Slogans kunnen ook worden gebruikt om slechte gewoontes te doorbreken als:
  • 'verbeteren' aan het einde van een multiple choice-tentamen terwijl je juist de goede antwoorden wegstreept ('Pas op, ga weg!')
  • steeds krampachtiger naar een antwoord zoeken ('Stop, ik hoef niet alles te weten, ruim de helft is genoeg').
Laat hinderlijke gedachten zo veel mogelijk los
Probeer zo weinig mogelijk tijdens het tentamen aan andere zaken te denken. Laat deze gedachten zo veel mogelijk los.
Bijvoorbeeld zelfverwijten over een slechte voorbereiding helpen je niet om er nog het beste van te maken. Neem je voor om daar na het tentamen aan te denken ('Niet nu maar straks').
Schrijf eventuele hinderlijke gedachten op, zet er een streep onder en schuif het papier opzij.
Gebruik vaste tentamen routines
Vaste tentamen routines helpen je om je aandacht bij de taak te houden. Wijk daar op het tentamen niet van af.
Verdeel de tijd op het examen en pauzeer af en toe om even uit te rusten. Durf dit aan, want het voorkomt dat je gaat jachten.
Lees de vragen zorgvuldig en geef volledige antwoorden. Angst brengt studenten ertoe om het examen maar af te raffelen, want dan is het maar voorbij.
Als je op het examen 'geblokkeerd' raakt ga dan verder met iets anders of pauzeer even. Blokkeren / black out is niet meer dan dat kennis tijdelijk niet toegankelijk is. Hoe harder je dan zoekt, des te moeilijker wordt het.
Gebruik een hulpkaart
Noteer op een kaartje wat jou helpt op het tentamen en neem dat mee Maak een kort persoonlijk recept met wat je wel moet doen en wat je beter kunt laten. Leg dat op een opvallende plaats neer zodat jij jezelf zo goed mogelijk kunt 'sturen'. Laat dat kaartje zonodig aan de surveillant in de examenzaal zien. Een voorbeeld van een student was:
  • Ik heb mij goed voorbereid (veel beter dan vorige keer)
  • Ik hoef niet alles te weten
  • Denk rustig na, er is tijd genoeg
  • Pauzeer af en toe
©, 2012 Studentenpsychologen - Universiteit Leiden