Dieren met en dieren zonder verstand worden oplettend en de Psycholoog ook. Maar Poeh lette al op.
Robert M. Topman
Deel 5.3
Multiple Choice en de Nieuwe Ontwikkelingen in de Psychologie
En Jij vroeg natuurlijk "Zeg Psycholoog, hoe zit het dan met dat multiple choice-examen? Hoe moet je dat nu aanpakken na de Nieuwe Ontwikkelingen in de Psychologie? En dat Recept voor multiple choice is dat nog geldig?". En je voegde er aan toe "Jij hebt gemakkelijk praten, want je hebt al je examens achter de rug". En je mompelde ook nog "Nou ja, dat hoop ik dan maar".
"Goed dat je me dat vraagt", antwoordde de Psycholoog "Je hoeft niet te geloven wat ik zeg. Onderzoek en probeer het uit". "Het recept voor multiple choice-examen is nog steeds geldig. "Want" zei hij met nadruk "Hoe Bezorgd je ook bent over het Examen, je kunt altijd Juist Handelen. Schrijf het recept op een kaartje neem het mee naar het Examen EN voer het uit".
"OK", zei je "Dat is wel Cool. Maar ik zal het wel van te voren laten zien, anders denken ze dat het een spiekpapiertje is". "Maar", zei je spottend "Is dat Alles".

"Er is meer" zei de Psycholoog plechtig, "Weet je nog hoe Poeh en Knorretje in een kringetje in de sneeuw rondliepen en steeds meer voetstappen zagen? Ze zagen steeds meer voetstappen, dus zouden er wel gevaarlijke Woezels zijn en daarom werden ze steeds banger. Dat is een Automatische Reactie. Maar Christopher Robin zat hoog in een boom en zag hoe ze zichzelf bang maakten. Soms helpt het om dat kringetje te doorbreken door de Angstaanjagende Gedachten aan te pakken. Maar een Nieuwe Ontwikkeling in de Psychologie is, om net als Christopher Robin hoog vanuit een boom naar jezelf te kijken en alleen maar aandachtig op te merken hoe jij met het examen omgaat".

Jij zei toen "Iejoor zou wel schamperen: Ezels in Hoge Bomen vangen veel wind".
"Ja, ja, die Iejoor", zei de Psycholoog en hij vervolgde "En als je dan op afstand kijkt: Zie je dan alleen je eigen voetstappen of zijn er ook voetstappen van anderen?".
"Voetstappen van anderen?" vroeg je "Bedoel je van die mensen die zeggen: Je kunt het best, we hebben alle vertrouwen in je. Of: Ben je al zenuwachtig?".
"Bijvoorbeeld" antwoordde de Psycholoog, "Of je eigen voetstappen: ‘Ik Moet het halen’, of ‘Ik Moet ontspannen zijn’ en ‘Als ik het niet haal, dan is mijn toekomst weg’. Als je, net als Knorretje, probeert dit probleem op te lossen door deze gedachten NIET te denken, dan heb je een Probleem. Het probleem wordt door deze aanpak alleen maar erger. Kijk maar eens uit een Hoge Boom naar jezelf, dan wordt het anders".

En jij zei toen spottend "Iejoor zou vast tegen jou zeggen: Kan je ook Zitten in Hoge Bomen?".
"Ja, die Iejoor", zei de Psycholoog "Die is toch wel een Wijze Ezel. Wat hij aan de rivier had ontdekt is ongeveer hetzelfde als kijken vanuit een Hoge Boom. Aandachtig opmerken ‘Hoe het komt en Hoe het gaat’ in de rivier en in jezelf".
"Dat is niet gemakkelijk", zei je nadenkend "Examen doen is geen Pretje. Nee, het is geen Chillen en Relaxen".
"Examen doen is meestal zeer spannend en lijkt soms onverdraaglijk. OK., je kunt je op sommige momenten zeer Bezorgd voelen en als een Automaat denken dat je zult zakken. Verzet je eens niet tegen deze gevoelens en gedachten en merk ze alleen maar op. Besef daarbij, dat wat je ook denkt en hoe jij je ook voelt, je kunt altijd zo goed mogelijk handelen. Hou je aandacht bij dit moment, bereid je voor op het Examen tijdens de voorbereiding en maak het Examen tijdens het examen. Later kan je altijd nog piekeren over het spijtige vroeger of over je sombere toekomst".

"En jezelf steeds geruststellen of laten geruststellen door anderen, helpt dat?" vroeg je nog.
"Neen" zei de Psycholoog gedecideerd "Dat helpt maar even en je kunt niet altijd als je Bezorgd bent geruststelling zoeken. Op een examen heb je wel wat beters te doen en je kunt bij wijze van spreken je moeder niet mee naar het Examen nemen. Ervaar je Bezorgdheid, geef daar aandacht aan en laat wat je tegenkomt zo veel mogelijk wegstromen".
Je zei dat je het uit zou proberen. Er zat wel wat in. "Want wat ik ook denkt en hoe ik me ook voel, het stroomt wel verder in de rivier van Iejoor en dan kan ik ondertussen mooi m’n Examen doen".
inhoud