WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deel 1. 4
Waarin Knorretje piekert en Het Weten voor Uil geen probleem, maar wel problematisch blijkt te zijn.
Op weg naar Uil zei Knorretje zachtjes: "Poeh, zou je denken dat er ook vragen zijn over... dat ze ook goede en foute antwoorden geven over..." hij hield zijn voorpootje voor zijn mond en zei op luide fluistertoon: "...over Woezels?"
"Misschien wel," zei Poeh. "Misschien is daar wel een vraag over, en dan zijn er ook goede en foute antwoorden bij. Maar misschien ook wel niet."
"Maar als ik het dan niet weet, Poeh, wat moet ik dan doen?" Knorretje zuchtte diep bij het idee.
"Beste Vriend Knorretje," antwoordde Poeh, "Christopher Robin zei dat er een heleboel vragen waren en nog meer antwoorden.... wat is nou één pot honing op een hele provisiekast.... ik bedoel, wat is één vraag nou helemaal?"
Knorretjes oortjes gloeiden ervan dat Poeh hem "Beste Vriend" had genoemd, en hij liep daar eventjes in stilte van te genieten. Maar tegen de tijd dat ze bijna aan de andere kant van het Honderd Bunders Bos waren aangekomen, vroeg hij toch weer aarzelend: "Ja maar, Poeh, als ik het goede antwoord op de Woezelvraag niet weet, hoe weet ik dan wat de foute antwoorden zijn?" En toen ze bij het huis van Uil waren aangekomen, verzuchtte hij piekerig: "Oh Poeh, en als ik de Woezelvraag niet weet, dan weet ik de andere vragen vast ook niet." En terwijl Poeh op de deur klopte en rustig wachtte of Uil zou opendoen, maakte Knorretje kleine opgewonden sprongetjes en piepte: "Oh, Poeh, Oh, Poeh, Oh, Poeh!"

Toen Uil tenslotte open deed, zei Poeh ernstig: "Uil, we komen een Waarkondiging doen. Binnenkort komt het Tentamen. Er worden vragen gesteld waar ze het antwoord al op weten; maar er zijn ook verkeerde antwoorden bij."
"Wel, wel," zei Uil, een Verkondiging. Het lijkt meer een Verordonatie, alhoewel, dit is geen Gewone Bekendmaking. Je zegt dat nu zo, Poeh, maar dit moet toch even nader geëxploreerd worden."
Knorretje, die het allemaal even te machtig werd, riep buiten adem van het op-en-neer springen: "En Konijn zegt dat we alles moeten weten!"
"Wat zeg je, Knorretje? Alles weten? En verkeerde antwoorden? Dat is natuurlijk geen probleem, maar het is wel problematisch dat ik die dag totaal niet kan. Wanneer zei je ook weer dat het Tentamen was? Ik ben geheel verhinderd. Misschien kan ik mijn agenda nog reorganiseren. Maar het is wel problematisch.
En Poeh, die een Beer is met maar een Klein Beetje Verstand, werd duizelig van al die moeilijke woorden en vroeg zich af wat Problematisch was. Hij voelde zo'n bepaald gevoel van binnen, en hij dacht weer aan honing. Zou het niet genoeg zijn, als je wist waar de pot stond en hoe je hem moest openmaken? En als je de verkeerde pot pakte, nou ja, dan maakte je een Vergissing. Je kon eigenlijk maar het beste beginnen met een pot die je wist te staan en die gemakkelijk open ging. Dat had je dan maar binnen. De rest kwam dan later wel.

Deel 1.5