WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deel 1. 5
Waarin het niet goed gaat met het Tentamen en Christopher Robin een oplossing weet.
Christopher Robin had iedereen gevraagd op de Open Plek in het Woud bijeen te komen om het Tentamen te bespreken. Ze wachtten tot ze er allemaal waren. Uil bladerde in zijn agenda. Knorretje vroeg zich bezorgd af hoe het ook al weer zat met de kenmerken van Woezels. Iejoor stond wat op zichzelf. En Poeh dacht na over het Tentamen en hoe niemand meer vrolijk was.
Toen ze allemaal al zaten kwam Konijn aangehold. "Zijn we er allemaal?" vroeg Konijn.
"Nu wel," zei Iejoor somber.
"Ja, ik ben wat laat," zei Konijn. "maar om Alles te Weten moet je veel studeren."
"Ga maar gauw zitten," zei Christopher Robin.
"Ik was er en ik ben er," merkte Iejoor op, "maar dat zal wel niemand zijn opgevallen. "Wat-leuk-dat-je-er-al-bent' of zelfs 'Hallo' zal wel teveel gevraagd zijn."
"Luister," zei Christopher Robin. "Zo gaat het niet." En hij vervolgde: "Iejoor is bang te veel te weten en nog meer alleen te komen staan. Konijn wil Alles Weten en dat kan nu eenmaal niet. Uil weet alles, maar is verhinderd op het Tentamen te komen. Knorretje is zo bang dat er een vraag over Woezels wordt gesteld, dat-ie niets meer weet en Poeh... tja, Poeh heeft het alleen maar over honing.
Zo gaat het niet," herhaalde hij, "we zullen de hulp van een Psycholoog moeten inroepen."
Deel 1.6