WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deel 1. 6
Waarin de psycholoog nog van niets weet, maar het al begonnen is.
Het was stil op de Open Plek. Iedereen dacht na over wat Christopher Robin had gezegd "We zullen de hulp van een psycholoog moeten inroepen."
Iejoor mompelde: "Ja, ja, dat zal wel weer zo'n psycholoog zijn die je gaat helpen om jezelf te helpen. Dat kun je dan net zo goed meteen zelf doen."
En Knorretje legde z'n pootje in de poot van Poeh en zei zachtjes: "Poeh, zullen we dat samen doen, met die psycholoog en het Tentamen Jezelf Helpen, want dat kan ik geloof ik niet zo goed." Poeh kneep zachtjes in het pootje van Knorretje.
"Aha!" zei Konijn, "een psycholoog, een interessant plan. Ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Tja, nogal druk en veel studeren."
Maar Uil... Uil zweeg. Hij dacht aan zijn Oudooms en Achterneven en altijd Verstandig te moeten zijn. Alles Weten ook als... Uil zuchtte.
"Daar heb je het al!" zei Iejoor. "Het begint nu al. Zuchten, dat wordt straks Snikken." En: "Hoe dacht je dat het daar was op mijn plekje... Alleen. Maar daar zul je mij niet over horen. Het is genoeg als iemand toevallig eens overvliegt, of wuiven in de verte en snel verder gaan..."
Zelfs Konijn werd stil en dacht aan al zijn Familie en Verwanten. Zoveel en niemand die naar je luisterde. En dat je dan Plannen ging maken en nooit-eens-medewerking en altijd moeten Denken en.... ach.
En Poeh? Ach, Poeh is een beer die weet wat hij Voelt, maar de goede woorden er niet bij kan bedenken.
Weer nam Christopher Robin het woord: "Er zit niets anders op," sprak hij plechtig, "we zullen de hulp van een psycholoog moeten inroepen."
Deel 2.