WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deeltje 2
De psycholoog is veel aan de weet gekomen en neemt het woord.
De psycholoog kwam en praatte met iedereen een keer. De conclusie luidde, dat hier sprake was van collectieve tentamenvrees en gebrek aan studie- en tentamenvaardigheden. Door middel van een cursus zou iedereen kunnen leren de problemen op te sporen en aan te pakken.
Uit de aantekeningen van de psycholoog is - met toestemming van de betrokkenen - het onderstaande overgenomen.

Iejoor
Combineert een grote behoefte aan contact met een grote vrees voor afwijzing.... Ziet alles in termen van relaties met anderen..... Is zo bang dat prestaties afstand scheppen tot anderen, dat hij het niet eens meer probeert.... Studeert niet uit angst geisoleerd te raken. Hoe zou het IQ van de ouders zijn?
Konijn
Typisch een kind uit een groot gezin, dat aandacht probeert te krijgen door plannen maken en regelen.... Kijk dan toch eens hoe slim ik ben... Waardeer mij! Aanpak van een tentamen sterk beinvloed door dit soort emotionele motieven. Stopt teveel tijd in studie en heeft een onbereikbaar studiedoel.
Uil
Bang niet meteen alles te weten... Geen tolerantie voor onzekerheid... Studeert niet uit angst te falen. Zal moeten leren te accepteren om iets nog niet te weten.... daar ben je niet minder door... Lijkt wat vermoeid door altijd maar verstandig te moeten doen. Hoe zit het met de familie? Alleen Ooms en Tantes?
Knorretje
Onzeker, snel bang dat iets gevaarlijk is en dat hij zich niet kan verweren.... Zoekt veel steun; overbezorgd opgevoed... Denkt het "toch niet te kunnen". Deze gedachte hindert dermate sterk bij het studeren, dat deze voorspelling dreigt uit te komen. Zal deze gedachte moeten leren aanpakken en vertrouwen in de eigen capaciteiten opbouwen.
Poeh
...........tja, Poeh....... Niet te veranderen. Met de duivelen zouden ook de engelen worden uitgedreven.
Poeh = Poeh.
Deel 3.