WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deel 3.2.
De psycholoog stelt een tweede uitgangspunt vast.
"Tja," merkte Iejoor mompelend op, "ze lopen in een kringetje en ze denken in een kringetje. Wat wil je. Ze zijn wel Lief, maar je hebt nu eenmaal dieren met Verstand en dieren met Pluis.... Verschillen, hè. Mag ook wel eens gezegd worden. Niet dat je er gelukkiger door wordt, maar toch...." En hij zweeg na deze toespraak.
"Dit is een goed moment," hernam de psycholoog het woord, "om een tweede uitgangspunt vast te stellen."
"Iejoor," ging hij verder, "je had het over denken in een kringetje. Een tijdje geleden besprak je met Konijn de mogelijkheid om kringetjes te doorbreken. Weet je het nog?"
"Tja," zei Iejoor na enig nadenken. "Ach. Je probeert je mededieren te helpen, wat op te vrolijken met een Verstandige Opmerking..."
De psycholoog ging gewoon door: "Konijn had een Plan gemaakt om een nieuw huis voor Uil te vinden. Hij kwam langs om het uit te leggen. Jij klaagde toen dat niemand je ooit iets vertelde en dat een Goed gesprek onmogelijk was. Geen Gedachtenuitwisseling maar alleen "hallo zeggen" en snel voorbij flitsen. Weet je het nog, Iejoor?"
"Tja," zie Iejoor wat onrustig, "tja, je zegt wel eens wat om een Grote Stilte te doorbreken. Niet dat het veel helpt. Maar het lucht wel op."
Maar Konijn gloeide van trots dat hij genoemd werd. Die psycholoog leek wel een Verstandig, Intelligent Persoon. Iemand met wie je goed Plannen kon maken.
De psycholoog ging verder: "Konijn merkte toen op dat je altijd in een hoekje bleef staan en nooit naar Hen toe ging; en Konijn legde toen uit dat ze waarschijnlijk denken dat je Alleen wilt zijn. Ze weten het niet, maar ze denken het wel. En jij denkt dan dat ze je Alleen laten. Jij weet dat ook niet, maar je denkt het wel. Maar jullie hadden een oplossing gevonden om deze cirkel te doorbreken. Iejoor, je zei toen eerst: Konijn, ik heb je verwaarloosd, en toen: Ik zal meer naar hen toe gaan, maar ook: Als iemand met Luide Stem zegt 'O je, daar heb je Iejoor,' dan kan ik me altijd nog Terugtrekken. Je bleef toch nog een beetje in het cirkeltje denken, maar je wist dat er ook een Oplossing was. Eerst bleef je als reactie op wat je denkt, bevreesd in je hoekje staan. Daardoor ontstonden Problemen. Toen zag je een Oplossing."
"Het is een heel verhaal geworden," besloot de psycholoog deze uitleg. "Om het eens samen te vatten: Je weet niet hoe het zal gaan op een Tentamen, maar je bedenkt het van tevoren wel. Dat voel je, daar handel je naar. Dit soort gedenk kan zeer hinderen. De uitweg is te onderzoeken en het uit te proberen. Je neemt dan een risico, want het kan uitkomen wat je vreest. Maar hoe groot is de kans dat een ramp plaatsvindt?"
En met: "Dit is het tweede uitgangspunt" rondde de psycholoog zijn betoog af.
Deel 3.3