WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deel 3.4.
Goede Plannen en Niet zo Goede Plannen.
"Zeg, psycholoog," zei Konijn, "wanneer kom je nu eens met een Plan. Zo'n Tentamen is niet niks. Daar moet een Plan voor gemaakt worden. Hoe-te-handelen-voor-op-en-erna."
"Dat is een interessant punt," antwoordde de psycholoog. "Hoe pak jij het aan, Konijn? Wil je daar wat over vertellen?"
En Konijn begon een uitvoerige uiteenzetting over agenda's, roosters en planningsschema's. En hoe hij binnenkort een Computer nodig had om voor iedereen een plan te maken. Uil zat er bij te knikken en mompelde af te toe woorden als "Tijdstabel" en "Time Management".
"Ho, ho, ho, even!" riep de psycholoog. "Zeg Konijn, je hebt prachtige plannen, maar werken ze ook? Hoeveel heb je al gestudeerd?"
En Konijn legde uit dat er weinig tijd was overgebleven voor studeren. Binnenkort zou dat wel beter gaan. Eerst zou hij zorgen de situatie volledig-in-de-hand te krijgen. "Voor 100 %," voegde hij er nog aan toe. "Alles weten, daar gaat het om," besloot hij.
"Maar Konijn," ging de psycholoog verder, "je bent nu een expert in plannen maken geworden, dat is heel mooi. Maar je besteedt je tijd aan plannen en niet aan studeren. Er klopt iets niet."
"Aha," zei Konijn, "Ik zie het. Ik moet een Plan maken om minder plannen te maken. Dat is belangrijk voor Hen. Doen we."
Knorretje, die al een tijdje genoeg had van de plannen van Konijn die anderen moesten uitvoeren, riep dapper: "Waarom altijd plannen maken voor mij... zeker omdat ik maar een Klein Diertje ben!" en daar zei hij zachtjes achteraan: "Kijk naar jezelf."
Iejoor merkte op dat nu Konijn in een cirkeltje sprong. "Begrijpen jullie ... denken ... springen ... een grapje," voegde hij eraan toe.
Konijn keek beteuterd.
"Plannen maken kan zeer nodig zijn," reageerde de psycholoog. "Maar maak plannen voor jezelf die je helpen: een werkplan dat haalbaar is en je stimuleert. Maak niet te veel plannen of plannen die onuitvoerbaar zijn en die ontmoedigen. Met een goed plan schep je conditie's die de kans op succes vergroten. En nu we het er toch over hebben, hoorde je wat Knorretje zei over je plannenmakerij?"
"Maar kun je dan nog wel Alles voor de volle 100% weten?" vroeg Konijn bevreesd.
"Konijn, Konijn," zei de psycholoog hoofdschuddend. "Je kunt niet Alles weten. Als je dat probeert dan zal dat mislukken. Dat ontmoedigt en je zou kunnen gaan denken dat de rest ook wel zal mislukken. Het gaat erom dat je genoeg weet om te slagen."
"Doen we," zei Konijn. "Jullie horen ervan."
Deel 3.5