WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deel 3.6
Uil kijkt naar zichzelf en de anderen doen dat ook.
Bij de aankondiging van het tentamen had Uil medegedeeld op de grote dag helaas verhinderd te zijn. De psycholoog besloot Uil niet al te zeer te confronteren met zijn opvallende afwezigheid. Dit zou een voorzichtige eerste verkenning worden.Konijn uit Gevoelens, Iejoor overweegt dit en Knorretje heeft ze ook.
De psycholoog begon met: "Zeg Uil, laatst had jij het over een negatief zelfbeeld van Knorretje. Maar hoe kijk jij eigenlijk naar jezelf?"
"Mijn Zelfbeeld, of beter gezegd Zelfconcept. Welnu, gewoon, ik kijk daar soms naar tijdens de Introspectie." Uil kreeg het er warm van.
"Wat zie je dan? Wat valt je dan op?"
Uil zweeg.
"Uil is verstandig. Uil weet dingen," hielp Knorretje. Iedereen knikte.
"Uil weet altijd wat-te-doen," zei Poeh. Iedereen beaamde dit.
"Uil is een Alwetend-Brein," mompelde Iejoor. "Een Vliegende Encyclopedie... vliegend, een grapje, begrijpen jullie."
"Uil kan schrijven en spellen," zei Konijn en wierp de psycholoog een veelbetekenende blik toe.
"Ja, ja," verzuchtte Uil. "Uil moet altijd alles weten en kunnen," en na een poosje: "Dat is zwaar, dat is soms heel zwaar."
"Tja," zei Iejoor, "Nooit eens joelen en springen. Praat me er niet van. Ik zal niet zeuren, maar het is wel eens moeilijk." Hij keek rond en zei zachtjes: "Verdrietig zelfs."
"Het geeft weleens stress," ging Uil verder, "en Transpiratie en benauwde Gevoelens in de hartstreek. Maar je kent je Verantwoordelijkheid en je gaat door."
Konijn zei zachtjes dat hij daar soms, een kort tijdje, ook wel eens een keertje last van had.
De oortjes van Knorretje gloeiden. Uil en Konijn, dieren met Verstand, werd het die ook wel eens te veel? Zijn niet alleen heel Kleine Beestjes wel eens bang en, dacht hij snel: ook wel eens dapper? En Iejoor, wat is er met Iejoor?
De psycholoog stelde een vraag: "Hoe zouden jullie het vinden als Uil eens iets Niet Wist?" En nog een: "Zouden jullie Uil dan uitlachen?"
Niet uitlache, daar waren ze het allemaal over eens.
"Het is wel lastig," zei Knorretje, "want dan moet je zelf nadenken.
"Ik ben maar een beer met een Heel Klein Beetje Verstand," zei Poeh, "en als Uil het niet weet, dan wacht ik maar en soms weet je dan ineens het antwoord zelf."
Konijn dacht.... Konijn dacht: als Uil het niet weet, moet ik het dan weten? Maar je kunt niet alles weten, zei de psycholoog.... Aha, dan weet ik het misschien ook niet. Moet kunnen, dan regelen ze hun zaakjes zelf maar eens.
En Iejoor keek Uil aan en zei: "Ze moeten het soms zelf uitzoeken. Er zijn momenten dat zelfs een dier met Veel Verstand het niet weet. Dat geeft niet."
"Merkwaardig," mompelde Uil. "Uiterst merkwaardig; zelfs wat Emotionerend."
Deel 3.7