WINNIE DE POEH en de VREES voor het MULTIPLE CHOICE-TENTAMEN
Robert M. Topman
Deel 4.2
Recept voor het afleggen van multiple-choice tentamens
Algemene opmerkingen
 • Weet waar het tentamen wordt afgenomen en wat je mee dient, resp. mag, nemen (boeken, kladpapier, horloge, snoepjes, eten/drinken, etc.).
 • Stop op tijd met studeren: ga niet tot het laatste moment door, de kans op verwarring is te groot.
 • Ga op tijd naar het tentamen, maar niet overdreven vroeg: "doe rustig" (lees de krant, praat wat, etc.).
 • Realiseer je dat je beschikt over een "tentamenstrategie".
Werkwijze voor multiple-choice tentamens
 • Begin met een globale oriëntatie: hoe lang, hoeveel vragen, alleen multiple choice, ook andere opdrachten?
 • Lees de aanwijzigen zorgvuldig: let, indien vermeld, op de scoringsregels (indien geen straf voor "raden", beantwoord dan altijd alle vragen).
 • Deel de tijd in, reserveer wat tijd voor een laatste controle.
 • Beantwoord de vragen vanuit de context van het leerboek/college: dit is niet de plaats voor andere (of eigen) standpunten; de kans op verwarring is te groot.
 • Lees zorgvuldig. Let op sleutelwoorden, zinsconstructies (bijv. dubbele ontkenningen); als je merkt dat de alternatieven je in de war brengen, bedenk dan eerst kort een eigen antwoord en vergelijk dat met de alternatieven.
 • Zoek het "beste" alternatief, dat "bijna waar" is: het gaat om een relatieve en niet op een absolute (on)waarheid, beantwoorden is een beredeneerd soort raden/gissen; gebruik een afvalstrategie: let op sleutelwoorden in de vraag en laat de minst waarschijnlijke alternatieven afvallen.
 • Gebruik bij het tentamen een "ronde-systeem"
  1. beantwoord eerst de gemakkelijke vragen; noteer vermoedens omtrent moeilijker vragen in de kantlijn, blijf nooit "plakken" aan één vraag;
  2. werk in de 2e ronde aan de moeilijker vragen; laat eventueel zeer moeilijke vragen liggen voor een 3e ronde;
 • Blijf planmatig werken; houd de tijd in de gaten; kijk in de gereserveerde tijd het tentamen nog eens door; let op domme vergissingen, maar verander alleen indien je zeker weet dat dit een verbetering is; bij lange aarzeling: niet veranderen, de eerste keus is veelal de beste.
 • Pauzeer even na ca. drie kwartier en ga na een korte pauze weer verder. Net als bij het studeren zul je moe zijn na deze tijd. Ook als je op een dood punt komt op het tentamen (het lukt niet goed, je kunt je aandacht er niet goed bijhouden, ed.) kun je met pauzeren dit vaak doorbreken. Ga bv. naar de WC, eet of drink wat (dan ook zelf meenemen) enz.
 • Maak een kaartje met een persoonlijk tentamenrecept en neem dat eventueel mee naar het tentamen.

Raadpleeg ook Multiple-choice tentamens, Examenvrees, of Omgaan met examenblokkades
Deel 5: in voorbereiding