Terug naar de homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Uitstelsmoezen
Mensen die uitstellen voelen zich wel eens verontrust over dat uitstellen. Het blijft toch knagen en dat is jammer. Om deze ongerustheid weg te nemen worden een aantal smoezen gepresenteerd. Deze smoezen zijn gebaseerd op uitspraken van studenten met een grote ervaring in uitstellen en gegroepeerd naar thema's. Er zijn (constructieve) alternatieven te formuleren die weliswaar voor enige onrust zorgen, maar ook tot actie kunnen leiden.

Jezelf en/of anderen geruststellen

Vele uitspraken lijken hoofdzakelijk geruststelling tot doel te hebben. Er is daarbij onderscheid te maken tussen:
 • Geruststelling van de persoon zelf op grond van logisch klinkende redeneringen in de trant van: uitstellen is beter dan beginnen, nu uitstellen maar morgen beginnen en helaas niet anders kunnen dan uitstellen. Kortom uitstellen is onvermijdelijk en gerechtvaardigd.
 • Geruststelling van anderen als de studieadviseur, medestudenten, partneren ouders op grond van: het komt wel goed, ik kan het nog gemakkelijk halen, enz. Vaak wordt in deze situatie een tot tevredenheid stemmend plan gepresenteerd om er (morgen) iets aan te gaan doen.

  de Smoezen Top-10

  Hieronder staan smoezen gegroepeerd naar thema. Stel jouw persoonlijke Smoezen Top-10 samen:
  1. Klik eerst het linkervakje aan als je een smoes herkent.
  2. Geef daarna in het vakje daarnaast aan hoe favoriet deze smoes is als je de smoes wil opnemen in de Top-10. Smoezen moeten verschillende cijfers hebben, want ze kunnen niet op dezelfde plaats staan.
  De Top-10 kan je printen om boven je bureau te hangen, op een T-shirt te drukken, of om uit te wisselen met vrienden / vriendinnen.
 • Legitimatie van uitstel
 • Het komt er niet van
 • Vandaag ben ik niet geÔnspireerd
 • Ik ben niet zo gemotiveerd
 • Ik heb momenteel geen zin en dan kan ik het beter straks doen
 • Ik heb wat anders te doen
 • Goede voornemens
 • Ik zal het eens proberen
 • Dat zou ik eigenlijk moeten doen
 • Morgen begin ik
 • Ik ben van plan om morgen echt te beginnen
 • Eigenlijk zou ik dat moeten gaan doen
 • Onrealistisch optimisme
 • Ik hoef nog niet te beginnen. Tijd genoeg!
 • Eerst even ... doen en dan begin ik
 • Dat lukt gemakkelijk
 • Ik mik op de hertentamens
 • Onrealistisch pessimisme
 • Dat lukt mij toch nooit
 • Dat heeft toch geen zin om daar aan te beginnen
 • Wat maakt het uit. Het is nu toch al te laat
 • Het is veel te veel en ik zie er zo tegen op
 • Onveranderlijk zelfbeeld
 • Zo ben ik nu eenmaal
 • Ik heb het altijd zo gedaan en het VWO heb ik toch ook gehaald!
 • Ik stel nu eenmaal alles uit. Dat kan ik niet veranderen
 • Ik stel uit, maar ik weet het ten minste!
 • Ik ben niet zo geschikt voor tijdschema's
 • Ik kan alleen maar onder druk werken
 • Het is stom. Ik weet best dat ik het zou moeten doen
 • Anderen
 • Ik was bijna gaan studeren ... en dan klopt er iemand. Die kan ik toch niet voor de deur laten staan
 • Iedereen die ik ken stelt uit. Mensen halen hun tentamens en doen er nauwelijks iets aan
 • Ik kan de telefoon toch niet laten liggen. Die moet ik opnemen
 • In de bibliotheek is het heel gezellig. De pauzes lopen wel eens uit.
 • Sociale contacten zijn het belangrijkst in je studie
 • Mijn baas deed een beroep op mij, want er was iemand ziek geworden
 • Negatief commentaar op mogelijke oplossingen
 • Planning, daar geloof ik niet zo in
 • Een rooster... daar ben ik niet zo voor. Studeren moet vanzelf gaan
 • Vorige keer heeft het ook niet geholpen
 • Ik ben niet te veranderen
 • Dat zeiden ze al op de lagere school ook al tegen mij
 • Dat kan ik toch niet volhouden
 • Oproep smoezen in te sturen
  Het zou kunnen dat deze smoezen niet in alle gevallen helpen om de gemoedsrust te bewaren. Raadpleeg zonodig de 'Tien gouden regels ter bevordering van uitstel'.
  Wie goede smoezen gebruikt die hier niet staan vermeld, wordt verzocht deze te mailen. Uw favoriete smoezen worden dan opgenomen in uitstel voor gevorderden . Deel uw meest effectieve smoezen met medestudenten en houd deze niet alleen voor uzelf.
  Uitstellen aanpakken
  Het zou ook kunnen dat u uitstellen wilt aanpakken omdat de effecten toch wel erg negatief zijn en de onrust blijft knagen.
  Studentenpsychologen - Universiteit Leiden