Indiase-muziek-specialist benoemd


Joep Bor, uitvoerend musicus en onderzoeker
Dr. Joep Bor, lector Wereldmuziek aan  Codarts, Hogeschool voor de Kunsten te Rotterdam, wordt per 1 november 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden. Hij gaat onderwijs geven en onderzoek doen op het terrein van de niet-westerse uitvoerende kunsten. Hij is de eerste hoogleraar op dit vakgebied in Nederland.

Bekroning Leidse traditie
De leerstoel is ingesteld vanwege het Leids Ethnologisch Fonds (LEF), dat daarmee een impuls wil geven aan het onderzoek van de uitvoerende kunsten in niet-westerse samenlevingen. De Universiteit Leiden en het LEF beschouwen de instelling van deze leerstoel als een bekroning van de lange Leidse traditie in dit soort onderzoek, dat wordt verricht in de faculteiten der Sociale Wetenschappen, Letteren (vooral in de onderzoekschool CNWS), en het IIAS (International Institute for Asian Studies).

Brug
Bor wil als hoogleraar een brug slaan tussen de uitvoerende kunsten en het wetenschappelijk onderzoek. Hij wil bij zijn onderzoek en onderwijs zowel studenten van het Koninklijk Conservatorium als Leidse studenten en promovendi te betrekken. Hij zal zijn wetenschapsgebied ook aan een breed publiek presenteren. Bor verheugt zich vooral op de samenwerking met het Leidse Rijksmuseum voor Volkenkunde.

Raga-muziek
Joep Bor, bioloog van origine, is oprichter van de afdeling Wereldmuziek van het Rotterdams Conservatorium. Hij is een internationaal erkend deskundige in de


The Raga Guide
Indiase raga-muziek (spreek uit: raag-muziek). Hij maakte carrière als uitvoerend musicus en als onderzoeker, en is gepromoveerd op een proefschrift over Indiase snaarinstrumenten. In zijn onderzoek streeft hij ernaar het perspectief van de musicus te verenigen met dat van de onderzoeker. Op dit moment is Bor bezig met de voltooiing van een dvdrom-project (One World, Many Musics). Bij zijn onderwijs en onderzoek betrekt hij ook dans en beeldende kunsten.

The Raga Guide
Samen met een team van muzikanten en musicologen van de Rotterdamse Codarts Hogeschool maakte Joep Bor The Raga Guide, een boek met 4 cd's over de Indiase raga-muziek. De raga is een raamwerk, een aantal vaste regels waarbinnen de muzikant improviseert. In de westerse klassieke muziek ligt de wijze waarop een compositie wordt uitgevoerd vast. In de Indiase muziek daarentegen is improvisatie in de uitvoering essentieel. The Raga Guide geeft een korte beschrijving van 74 Hindoestaanse raga's met muzikale voorbeelden. Het naslagwerk, dat onder Bors leiding tot stand kwam, wordt wereldwijd geprezen en gebruikt.

(17 oktober 2006/DH)