Oman schenkt Leiden leerstoel Oriental Studies

Oman stelt de Universiteit Leiden in staat een leerstoel Oriental Studies te vestigen. Eerder schonk het sultanaat leerstoelen aan de universiteiten van Harvard, Cambridge, Melbourne en Georgetown. 7 mei ondertekenden de Ambassadeur van Oman en de rector magnificus het convenant.

 

Convenant


De ambassadeur van Oman in Nederland, H.E. Khadija Al-Lawati, en de rector magnificus, prof.dr. Paul van der Heijden, ondertekenen het convenant.
De Universiteit Leiden is vrij in de keuze van de persoon die de leerstoel gaat bezetten en de leerstoelhouder is op geen enkele wijze afhankelijk van of verantwoordelijk jegens de Omaanse regering. Maandag 7 mei werd het convenant ondertekend door de ambassadeur van Oman in Nederland, Khadija Al-Lawati, en rector magnificus prof.mr. Paul van der Heijden.

Islam in de westerse wereld
De Sultan of Oman Chair of Oriental Studies valt onder de faculteit der Godgeleerdheid. Wanneer de huidige sultan van Oman, Qaboos bin Said, aftreedt, wordt de naam van de leerstoel de Sultan Quaboos bin Said of Oman Chair in Oriental Studies. De te benoemen hoogleraar zal zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van de islam in de hedendaagse westerse wereld. Voor de invulling van de nieuwe leerstoel wordt naar zowel binnen- als buitenlandse kandidaten gekeken. De decaan van de faculteit der Godgeleerdheid, prof.dr. W.B. Drees, is bijzonder ingenomen met de vestiging van de nieuwe leerstoel: 'Het is fantastisch dat we binnenkort een hoogleraar kunnen aanstellen die zich bezig gaat houden met de bestudering van de islam in de hedendaagse samenleving. Bovendien is het een geweldige impuls voor onze opleidingen Islamitische theologie en Wereldgodsdiensten.'

Qaboes bin Said Al Said
Het sultanaat van Oman financiert de leerstoel omdat dat past in zijn ambitie om de dialoog tussen landen en volkeren te bevorderen. Het sultanaat beschouwt wetenschap en studie daarvoor als essentieel. Oman onderhoudt goede relaties met alle delen van de wereld. De band met Nederland is sterk vanwege het gezamenlijke maritieme handelsverleden. Onder de huidige sultan, Qaboes bin Said Al Said (regerend sinds 1970), is de economische situatie van het land enorm verbeterd en bleef de vrede met alle andere landen van het Midden-Oosten gehandhaafd. Vrouwen kregen tijdens zijn sultanaat kiesrecht en er is veel geïnvesteerd in onderwijs.

(24 april 2007/DH)