Hersenonderzoek scoort hoog in Vidi-ronde

Acht Leidse onderzoekers hebben van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een Vidi-subsidie toegekend gekregen. Elk van hen krijgt maximaal 600.000 euro voor nieuw onderzoek. Met vijf gehonoreerde onderzoeksvoorstellen doen onderzoekers in de psychologie en het hersenonderzoek het erg goed.

Vier van hen zijn verbonden aan het LIBC, het Leiden Institute for Brain and Cognition. Dit interfacultaire instituut werd vorig jaar opgericht, om het Leidse onderzoek naar hersenen en cognitie te bundelen. Nieuwe visuele technieken spelen daarbij een belangrijke rol. In het LIBC werken vier faculteiten samen: Letteren, LUMC/Geneeskunde, Sociale Wetenschappen en Wiskunde&Natuurwetenschappen.

De onderzoekers

 • Dr. Haico (H.) van Attikum, LUMC - Toxicogenetica
  DNA schade: eerst uitpakken, dan repareren?
  Ons chromosomale DNA is ingepakt in eiwitten. Wanneer het DNA beschadigd raakt, vormen deze eiwitten een obstakel voor een efficiënte reparatie van schade. De onderzoeksvraag is hoe enzymen beschadigd DNA uit de eiwitverpakking halen om de schade te repareren, en zo het ontstaan van mutaties en daarmee ziektes als kanker te voorkomen.
   
 • Dr. Eveline (E.A.M) Crone, ontwikkelingspsychologie en LIBC
  De ontwikkeling van het sociale brein
  Onderzoekers weten al dat bij beslissingen die te maken hebben met sociale aspecten als vertrouwen en samenwerking, rationele en emotionele hersengebieden op verschillende manieren samenwerken. In dit project richten de onderzoekers zich op de ontwikkeling van deze hersengebieden in de kindertijd en de adolescentie.
   
 • Dr. Bernet (B.M) Elzinga, klinische & gezondheidspsychologie en LIBC
  Het genetisch kwetsbare brein
  Niet alle mensen reageren hetzelfde op stress. Bij de een brengt het angst teweeg, de ander blijft er koelbloedig onder. Om deze verschillen te verklaren gaat Elzinga onderzoeken welke veranderingen in de hersenen optreden na langdurige stress op jonge leeftijd, en analyseert de rol van genetische kwetsbaarheid.
   
 • Dr. Carolien (C.J.) Rieffe, ontwikkelingspsychologie
  Emoties kun je leren
  Wat we voelen en hoe we onze gevoelens uiten, leren we voor een groot gedeelte binnen een sociale context. Dove kinderen en kinderen met autisme hebben gemeen dat hun sociale omgeving beperkt is. Rieffe gaat onderzoeken wat de invloed van zo'n beperkte sociale omgeving is op de emotionele ontwikkeling van deze kinderen.
   
 • Dr. Karin (K.) Roelofs, klinische & gezondheidspsychologie/neuropsychologie en LIBC
  Sociale angst
  Iedereen heeft wel eens last van sociale angst. Het wordt pas erg al mensen sociale situaties gaan vermijden. De onderzoekers gaan na hoe onze hersenen onder invloed van sociale stress en stresshormonen sociaal gedrag aansturen.
   
 • Dr. Serge (S.A.R.B) Rombouts, LIBC, LUMC/radiologie, psychologie
  Geneesmiddelen zien werken in de hersenen
  Geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden, hebben - gewenste dan wel ongewenste - effecten op onze hersenfuncties. Deze effecten worden nog niet goed begrepen. De onderzoeksgroep van Serge Rombouts gaat een nieuwe 'brain-imaging' - methode ontwikkelen om ze te bestuderen. Met als doel: betere medicijnen en een snellere medicijnontwikkeling.
   
 • Dr. ir. Edward (E.R.) Valstar, LUMC/orthopedie
  Vastzetten van pijnlijke heupprothesen
  Een losse heupprothese bezorgt een patiënt veel pijn. Voor een grote groep oudere patiënten met een slechte gezondheid is een vervangingsoperatie te zwaar. De groep van Valstar gaat een minder belastende techniek ontwikkelen, waarbij de prothese niet wordt vervangen maar opnieuw wordt vastgezet.
   
 • Dr. Alex (O.I) Yanson, Leids Instituut voor Scheikunde (LIC)/katalyse
  Inzoomen op actieve plekken op een katalytisch oppervlak
  Met behulp van een scanning-tunneling microscoop gaan de onderzoekers op atoomniveau de reacties bestuderen op een katalytisch oppervlak. Het gaat erom te achterhalen waar een bepaalde reactie het actiefst plaatsvindt. Met deze kennis kunnen betere katalysatoren worden ontworpen.

De Vidi-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De Vidi-subsidie zit in tussen de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vici-subsidie (voor zeer ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls is opgezet door NWO, in samenwerking met OCW, de KNAW en de universiteiten. In totaal heeft NWO in deze ronde 83 Vidi-subsidies toegekend.

(10 juli 2007/HP)