DenkTank is hogedrukpan voor jong talent

Deborah Klaassen is masterstudente Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied, (richting Europese talen en culturen), na een bachelor Filosofie. Ze nam deel aan de Nationale DenkTank: ruim twintig jonge academici bogen zich drie maanden over een actueel, nationaal probleem: verbeteringen in het onderwijs. Een kwestie van in augustus onderduiken en in november weer boven komen. Hierna volgt de door haarzelf geschreven impressie.


Heftige discussie op de zomerschool, waarmee de deelnemers van start gingen.

'Onderwijsland is een eilandenkolonie zonder goede infrastructuur. Daardoor kunnen scholen niet flexibel inspelen op de maatschappelijke zee die om hen heen woedt. Het ontbreekt binnen het onderwijs niet zozeer aan goede initiatieven om op allerlei ontwikkelingen in te spelen, maar aan kennisdeling. Hierdoor komt het niet tot opschaling van de goede initiatieven. Ook de goede ideeën vanuit andere sectoren bereiken het onderwijs nauwelijks.Dat is een van de dingen die ik heb ontdekt tijdens mijn onderzoek voor de Nationale DenkTank.'

Zeer gemotiveerd en hoogintelligent
De Nationale DenkTank zoekt jaarlijks ruim twintig jonge, zeer gemotiveerde en hoogintelligente masterstudenten, promovendi en net-afgestudeerden die zich van augustus tot november over een actueel maatschappelijk probleem buigen. Dit jaar was dat: verbeteringen in het onderwijs.

Plan presenteren aan minister Plasterk
In korte tijd maakt de aanstormende generatie zich het veld eigen waarop de problematiek zich afspeelt, vervolgens maken ze hiervan een analyse en tenslotte presenteren ze in december een aantal oplossingen aan minister Plasterk van Onderwijs. Gedurende het traject moeten de deelnemers hun plannen telkens presenteren en ze worden steeds stevig bekritiseerd.

Netwerk
Voor het werk van de jonge DenkTank bestaat veel belangstelling, ook bij de media. Sinds afgelopen voorjaar zijn de jonge DenkTankers automatisch lid van de Jonge Maatschappij van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Nationale Denktank probeert een netwerk te smeden van vertegenwoordigers van overheid, universiteiten en bedrijfsleven, om deze partijen dichter bij elkaar te brengen.
Het weblog van de huidige groep
De site van de Denktank
April: oproep in de Nieuwsbrief.

Middelpunt
'De afgelopen drie maanden heb ik met 22 masterstudenten en promovendi uit het hele land en uit allerlei studierichtingen onderzoek gedaan naar het onderwijs als middelpunt tussen de maatschappij, de arbeidsmarkt, docenten en leerlingen. Ons doel: een aantal innovatieve, concrete en direct implementeerbare adviezen uit te brengen waar het Nederlandse onderwijs beter van wordt.

Koffers vol verwachtingen
De DenkTank is net afgelopen, iedereen is weer gewoon aan het studeren, werk zoeken of promoveren. Buiten hagelt het en de herfstbladeren glimmen oker op de straten. Ik kan het nauwelijks geloven. De laatste keer dat ik me bewust was van het seizoen was het hoogzomer en arriveerde ik met koffers vol verwachtingen op het prachtige Landgoed De Horst in Driebergen. Daar begon de DenkTank met twee weken zomerschool om de deelnemers aan elkaar voor te stellen en ze een gemeenschappelijke basis te geven om op te bouwen.


José van Zwieten en Deborah Klaassen bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Bloemen
Wat was ik zenuwachtig! Ik had me twee minuten voor de deadline aangemeld. Op 1 mei belde mijn moeder me vanaf Schiphol, vlak voor ze in het vliegtuig zou stappen. 'DenkTank zoekt Denkers' had ze in de Spits! gelezen, en het leek haar echt iets voor mij. Op de website zag ik dat er haast bij was en zonder verder te twijfelen mailde ik al mijn cijferlijsten en vatte ik in honderdvijftig woorden mijn motivatie samen. Een week na mijn gesprek bij YER, het bureau dat de sollicitatieprocedure verzorgde, werd op mijn verjaardag een bos bloemen bezorgd. Verbaasd las ik op het kaartje: Hartelijk gefeliciteerd met je selectie voor de Nationale Denktank Daarna volgde de enorme map met literatuur die ik moest doorspitten. Terwijl ik me inlas in het Nederlandse onderwijs werd het steeds spannender: wie zouden de anderen zijn en wat kunnen wij nog verbeteren aan dit geweldige onderwijssysteem?

Rinnooy Kan en teambuildingssessie
Gelukkig bleken de andere deelnemers geen contactgestoorde, hyperintelligente nerds te zijn, maar ontzettend leuke, enthousiaste, scherpzinnige studenten en promovendi. Ons programma was van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vol gepland met allerlei lezingen, workshops en leerzame activiteiten. Het ene moment waren we in fel debat met Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de SER en de Commissie Leraren), het volgende hadden we een intensieve teambuildingssessie in het bos. De organisatie keek gespannen toe als bij een scheikundig experiment. En ze mogen tevreden zijn, want ik kan me niet voorstellen dat een andere combinatie van ingrediënten net zoveel energie zou hebben losgemaakt!

Slapen aan het IJ
In september verhuisden we naar Amsterdam. We sliepen in een cruiseschip aan het IJ. De rest van de dag hielden we honderden interviews in alle uithoeken van het land of werkten we op de UvA. Daar bouwden we een goede band op met de schoonmakers, die 's avonds steevast eerder weggingen dan wij. In no time stouwden we onze kasten vol met rapporten en boeken die we gebruikten voor ons onderzoek.


De jonge DenkTankers aan het werk.

Meteen hoofdartikel
Op dinsdag 9 oktober presenteerden we onze bevindingen aan ervaringsexperts, beleidsmakers en wetenschappers in het Trippenhuis, de zetel van de KNAW in Amsterdam. Ze waren onder de indruk van wat we in een maand hadden bereikt, zeiden ze, maar 'hoorden niets nieuws'. Het tweede was misschien wel het grootste compliment: het doel van de eerste maand van ons onderzoek was immers om in kaart te brengen hoe het onderwijs ervoor staat. Als we daarmee op iets nieuws waren uitgekomen, hadden we vast een foutje gemaakt! Overigens waren onze bevindingen voor het grote publiek wél nieuws, want onder de vette kop Foute studie kost miljarden hadden we het meteen tot het hoofdartikel op de voorpagina van De Telegraaf gebracht. Dat hebben we tot woensdagochtend gevierd in café Bubbels.

Geen 'entrepenasium'
Natuurlijk namen we het commentaar van de experts wel serieus. In de weken daarna hebben we driehonderd creatieve onderwijsinnovaties bedacht en onderzocht. Het was moeilijk om afscheid te nemen van ideeën zoals de 'meidenvleugel', een afdeling op een VMBO-school waar speciaal techniekonderwijs voor meisjes wordt gegeven, het entrepenasium, een middelbare school met speciale aandacht voor ondernemerschap en de tv-show 'Mijn docent, jouw docent'.

Minister Plasterk
Maar in de beperking toont zich de meester en op 2 november moest het onderzoek toch echt worden afgerond. Uiteindelijk hebben we alleen de twaalf beste ideeën uitgewerkt voor het eindrapport, dat we 19 december in het ING-house aanbieden aan minister Plasterk.
Ik mis de DenkTank nu al, maar gelukkig ben je DenkTanker voor de rest van je leven. We zijn tenslotte lid van de jongerenafdeling van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en zullen elkaar nog regelmatig treffen om de wereld te verbeteren.'

Heb jij ook een bijzondere tijd meegemaakt tijdens of gerelateerd aan je studie en wil je daarover schrijven in de Studentennieuwsbrief? Neem contact op.

(20 november 2007/CH)


Open air teambuildingssessie.