Maurits Berger hoogleraar Islam in Westerse wereld


Dr. Maurits Berger
Dr. Maurits Berger is op 22 januari door de Universiteit Leiden benoemd tot hoogleraar Islam in de hedendaagse Westerse wereld. Hij bezet per 1 maart de leerstoel die de regering van Oman in mei heeft geschonken aan de Universiteit Leiden. Eerder ontvingen universiteiten van Harvard, Cambridge, Melbourne en Georgetown leerstoelen van het sultanaat.

M.S. Berger (1964) is arabist en jurist, en werkzaam bij Instituut Clingendael. Hij is aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het islamitisch familierecht in Egypte. Berger heeft veel cursussen en lezingen over islam aan Nederlandse organisaties gegeven. Eerder werkte hij als journalist, en als asielfunctionaris aan de Nederlandse Ambassade in Cairo. Hij heeft meegewerkt aan een recente studie van de WRR over sharia en nationaal recht.

In Leiden gaat Berger doceren in de bachelor- en masteropleiding islamitische theologie en in de specialisatie islam in de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten en de masteropleiding Religious studies. Berger werkt op 1 maart eerst in deeltijd in Leiden en vanaf 1 september voltijds.

In het convenant dat de Leidse universiteit en de regering van Oman gesloten hebben, is vastgelegd dat de universiteit vrij is in de keuze van de persoon die de leerstoel gaat bezetten en dat de leerstoelhouder op geen enkele wijze afhankelijk is van of verantwoordelijk is jegens de Omaanse regering. De Sultan of Oman Chair of Oriental Studies valt onder de faculteit der Godsdienstwetenschappen.

(22 januari 2007/WvA)