Prestigieuze Nationale DenkTank zoekt deelnemers


Deborah Klaassen, Leids student die in 2007 deelnam aan de Nationale DenkTank: 'Gelukkig bleken de andere deelnemers geen contactgestoor-
de, hyperintelligente nerds te zijn, maar ontzettend leuke, enthousiaste, scherp-
zinnige studenten en promovendi.'
De Nationale DenkTank is een jaarlijks geselecteerd team van twintig veelbelovende masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi. Binnen twee maanden moet dit team creatieve, innovatieve en praktische oplossingen vinden voor een maatschappelijk probleem; dit jaar is dat Naar een gezondere levensstijl voor jongeren.

Werving begonnen
De werving van de DenkTank 2008 is deze week van start gegaan. Op alle Nederlandse universiteiten worden potentiële kandidaten aangespoord deel te nemen. Zij worden geselecteerd op basis van analytisch vermogen, een brede maatschappelijke interesse, creativiteit en hun vermogen om buiten bestaande kaders te denken. In een periode van tien weken doen de deelnemers vervolgens uitgebreid en full-time onderzoek vanuit standplaats Amsterdam. Teambuilding is hierbij van groot belang. 

Jong, innovatief talent
In de DenkTank 2008 leren de meest talentvolle en ondernemende jonge mensen van Nederland elkaar kennen. Voor de continuïteit van het contact worden ze daarnaast lid van de 'Jonge Maatschappij' van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Op deze manier is een jong, innovatief multidisciplinair netwerk ontstaan dat verbonden is met zowel overheid en wetenschap als bedrijfsleven. Ook worden de 'DenkTankers' alumnus van de DenkTank in een netwerk dat fungeert als broeinest voor vernieuwende ideeën, maatschappelijke initiatieven en ondernemingen.


Naar een gezondere levensstijl voor jongeren
We worden er regelmatig mee geconfronteerd: de Nederlandse jeugd wordt almaar dikker door een ongezonde levensstijl en de woorden comazuipen en Breezerslet zijn genomineerd voor de Van Dale. Ook hebben steeds meer jongeren onveilige seks voor hun 15e en gebruikt in sommige gemeenten een overgrote meerderheid van jongeren de tussen de 13 en 18 jaar regelmatig verdovende middelen. Politiek, ouders en maatschappelijke groeperingen maken zich hierover terecht veel zorgen, maar staan tegelijkertijd tamelijk machteloos.

Een ongezonde en risicovolle levensstijl is niet alleen schadelijk voor de jongeren zelf, maar heeft ook grote directe en indirecte gevolgen die onze hele maatschappij raken. Maar hoe bereik je jongeren, zonder paternalistisch te zijn? Hoe groot en verstrekkend is het probleem nu werkelijk? Wat zijn de maatschappelijke kosten nu precies? De Nationale DenkTank zoekt naar antwoorden, maar vooral ook naar oplossingen.

Er is altijd veel aandacht voor de voorstellen van de DenkTank, bij de media maar ook bij de actoren rond de probleemstelling die de DenkTank adopteert: diverse voorstellen uit voorgaande jaren zijn uitgevoerd.

Nationale DenkTank

Professionele projectmanager
Tijdens het project worden de deelnemers in contact gebracht met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Er vindt coaching on the job plaats door een professionele projectmanager van een groot consultancybureau. Een aantal deelnemers wordt uitgenodigd op de Avond van Wetenschap en Maatschappij in de Ridderzaal, om hun ideeën te presenteren aan CEO's van grote ondernemingen, de minister van Economische Zaken en andere leiders uit de politiek, de pers en maatschappelijke organisaties.

Deelname is om meerdere redenen een ervaring van onschatbare waarde.

Kruisbestuiving
Het doel van Stichting de Nationale DenkTank is innovatie te stimuleren door het opbouwen en ondersteunen van een multidisciplinair netwerk van ondernemende en creatieve mensen. Het netwerk bevordert kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en vormt een brug tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Brede steun
De DenkTank wordt breed gesteund, bijvoorbeeld door de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam,  Wageningen Universiteit, McKinsey & Company, De Baak, YER,  Spits, ING, het Innovatieplatform, het FOM-instituut AMOLF, het ministerie van Jeugd en Gezin, Stichting de Avond van Wetenschap en Maatschappij en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Zij zijn  nauw betrokken bij de jaarlijkse projecten en evenementen die de Nationale DenkTank organiseert.

De Universiteit Leiden universitair is dit jaar partner geworden.

Aanmelden voor de Nationale DenkTank 2008

Link
Deborah Klaassen, masterstudent Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied, nam in 2007 deel aan de Nationale DenkTank. Ze deed verslag in de Studentennieuwsbrief van 20 november 2007.

(1 april 2008/CH)