Het gaat goed met het onderzoek naar jeugdliteratuur

Maandag 21 april houdt Helma van Lierop, bijzonder hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur, een openbare lezing over de stand van zaken in haar vakgebied: Het gaat goed met het onderzoek naar jeugdliteratuur.

In 1998 benoemde de Universiteit Leiden Van Lierop tot bijzonder hoogleraar op de Annie M.G. Schmidt-leerstoel. Tien jaar later wordt de balans opgemaakt: zal het Leids Universiteits Fonds besluiten de leerstoel te handhaven? Het is op dit moment nog onduidelijk of daar voldoende financiën voor zijn. Van collega's en studenten mag Van Lierop in ieder geval blijven. Zelf is ze optimistisch over de stand van zaken in haar vakgebied: het onderzoek van de jeugdliteratuur, waarover ze op maandag 21 april in Leiden een openbare lezing houdt.

Jeugdliteratuurstudie zit in de lift
Volgens Van Lierop is sinds eind jaren zeventig de wetenschappelijke belangstelling voor jeugdliteratuur in Nederland en Vlaanderen groeiende. Sinds het pionierswerk van Lea Dasberg, die in 1981 Het kinderboek als opvoeder publiceerde, is het onderzoek naar de jeugdliteratuur goed op gang gekomen. Grofweg laten zich drie typen onderzoek onderscheiden: het onderzoek van de inhoud van jeugdboeken, het onderzoek van de geschiedenis van de jeugdliteratuur en dat van de lezers van jeugdliteratuur. In haar presentatie op 21 april geeft Van Lierop van alle drie de typen onderzoek voorbeelden. Ook gaat ze in op de internationale studie van jeugdliteratuur en kijkt ze naar de toekomst van het vak. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de studie van de jeugdliteratuur als de Annie M.G. Schmidtleerstoel in Leiden zou verdwijnen?

In 1990 promoveerde Van Lierop op een onderzoek naar de rol van het gezin in de kennismaking van jonge kinderen met de literatuur. Daarnaast publiceerde ze over meisjesliteratuur en literatuuronderwijs.

Maandag 21 april, 20.30 uur
Plaats: Lipsiusgebouw
Toegangsprijs: 5,- euro (studenten: 2,50 euro)
Aanmelden: vóór 20 april via bestuur@siegenbeek.nl

(15 april 2008/SH)