Universiteit Leiden eert Karzai voor opbouw Afghanistan

President Karzai van Afghanistan krijgt de Willem van Oranje-penning van de Universiteit Leiden. Hij krijgt de penning voor zijn verdienste voor de opbouw van Afghanistan. Rector Magnificus en collegevoorzitter Paul van der Heijden reikte hem op 10 juni uit, bij gelegenheid van de lezing die Karzai hield bij een tweedaags bezoek aan Nederland. De bijeenkomst vond plaats in het pasgerestaureerde Groot Auditorium.

Van der Heijden prees in zijn welkomstwoord Karzais inspanningen voor Afghanistan. Na de val van het Talibanregime in december 2001 stelde Karzai zich op verzoek van de Afghaanse en internationale gemeenschap aan het hoofd van een interimregering. Op dat moment was het land een ruïne en verkeerde het in totale chaos. Velen beschouwden Afghanistan als verloren. Nu, ruim zes jaar later, staat de islamitische republiek Afghanistan stevig op de kaart. Karzai is door een overtuigende meerderheid tot president gekozen en Afghanistan heeft een gekozen parlement. Van der Heijden ziet het als de grote verdienste van president Karzai en het Afghaanse volk dat de eenheid tussen de Afghanen in stand is gebleven, ondanks de vele verschillen tussen de etnische en religieuze groeperingen in het land.

Van der Heijden sprak het voornemen uit de samenwerking die er tussen de Universiteit Leiden en verschillende Afghaanse onderwijsinstellingen bestaat op het gebied van geneeskunde, recht, en talen en culturen voort te zetten. 'By working together, over so many thousands of kilometres, your country and Leiden University may together make a small step towards a better future for all of us'. Er studeren op dit moment al enkele Afghaanse studenten aan de Leidse universiteit, die van plan zijn om na hun studie terug te keren naar hun land om daar een bijdrage te leveren aan de wederopbouw.

Ook de Leidse Afghanistan-specialist dr. Willem Vogelsang richtte het woord tot Karzai. Vogelsang brengt veel tijd door in Afghanistan en heeft intensief contact met de Afghaanse bevolking. Hij is betrokken bij verschillende culturele projecten in Afghanistan, waaronder de restauratie van het Nationaal Museum in Kaboel.

Link
Willem Vogelsang voor twee jaar adviseur in Uruzgan

De Willem van Oranje-penning

Mr. C. Oomen, oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, nam in 1990 het initiatief voor het instellen van de Willem van Oranje-penning. De penning kan worden uitgereikt aan personen van hoog maatschappelijk niveau uit zowel binnen- als buitenland bij gelegenheid van een bezoek aan of een belangrijk contact met de Universiteit Leiden. De voorzitter van het College van Bestuur beslist over de uitreiking.

De penning is onder meer uitgereikt aan:

  • Prof.dr. M.A. Nur en Din, Secretary General Supreme Council of Antiquities, Cairo (1994)
  • Jacques Delors, Voorzitter van de Europese Commissie (1994)
  • Dr. R. Herzog, Bondspresident van Duitsland (1995, ter gelegenheid van het staatsbezoek)
  • Mr. Carlo A. Ciampi, president van Italië (2003, ter gelegenheid van het staatsbezoek)

(10 juni 2008/DH)