Robert Putnam in Leiden

 Robert Putnam

Vaak slagen studieverenigingen erin buitenlandse grootheden uit hun vakgebied naar Leiden te halen. Woensdag 17 mei, geeft op uitnodiging van de SPIL, de studievereniging voor politicologen in Leiden, Harvard-politicoloog Robert Putnam een lezing in de Hooglandse Kerk, getiteld Community in a changing America.

Robert Putnam is op het moment misschien wel de meest invloedrijke politicoloog ter wereld. Hij was adviseur van onder anderen president Clinton.

Vertrouwen
Putnam wil de maatschappelijke voorwaarden achterhalen die nodig zijn om een democratie te laten werken. Zijn stelling is dat een bloeiend verenigingsleven, en menselijke netwerken in het algemeen, leiden tot meer onderling vertrouwen, waardoor de democratie maar ook de economie beter functioneren. Menselijke netwerken vormen in zijn visie het onmisbare sociale kapitaal van een maatschappij, even belangrijk als fysiek en menselijk kapitaal. Putnam heeft het begrip sociaal kapitaal weliswaar niet uitgevonden, maar wel uitgewerkt en prominent op de intellectuele agenda gezet.

Reciprociteit
Een andere belangrijke term bij Putnam is gegeneraliseerde reciprociteit. Niet: 'als ik iets voor jou doe, doe jij misschien een keer iets voor mij', maar: 'als ik iets voor jou doe, doet iemand anders misschien wel eens iets voor mij'. Gegeneraliseerde reciprociteit staat tot persoonsgebonden reciprociteit zoals een geldeconomie staat tot ruilhandel. Aan de basis van beide ligt vertrouwen, ook in mensen en instituties die je niet persoonlijk kent.

 
Bowling Alone
De lezing 'Community in a changing America' zal gebaseerd zijn op twee van Putnam's boeken: Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000), het boek dat hem ook buiten de vakkringen wereldberoemd heeft gemaakt, en Better Together. Restoring the American Community (2003). Het laatste schreef hij samen met Lewis Feldstein.

In Bowling Alone constateerde Putnam de teloorgang van het rijke Amerikaanse verenigingsleven, opgebouwd door de generatie geboren tussen 1910 en 1940. In Better Together schrijft hij over diverse nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat het sociale kapitaal van de VS weer wordt opgebouwd.

 
'150 ways to build social capital'
Putnam houdt het overigens niet bij woorden, en Better Together is meer dan een boek. Het is ook een maatschappelijk initiatief tot een 'nationwide campaign to redirect a downward spiral of civic apathy' van het Saguaro Seminar: Civic Engagement in America van Harvard University. Op de bijbehorende website staan onder meer 150 tips om zelf sociaal kapitaal op te bouwen. Ga bijvoorbeeld bij een club waar je nieuwe vrienden kunt maken van een andere etnische groep of sociale klasse, of doneer bloed, samen met een vriend.

Robert Putnam is Peter and Isabel Malkin Professor of Public Policy aan Harvard University.

Locatie en tijdstip lezing
Woensdag 17 mei, 17.00 uur
Hooglandse Kerk Leiden, Nieuwstraat
spil@fsw.leidenuniv.nl

Links

(16 mei 2006/HP)